Czwartek, 22 listopada 2018. Imieniny Cecylii, Jonatana, Marka

Podziel się:

Podziel się:

Atrakcyjne książki przyciągnęły czytelników

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 5000,00 zł. za które zakupiono 214 książek.

Gmina Lelkowo zgłosiła Gimnazjum im. Orła Białego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 5000,00 zł. Po zasięgnięciu opinii rodziców, samorządu uczniowskiego i konsultacji z biblioteką publiczną w Lelkowie oraz pedagogiczną w Elblągu zostało zakupionych 214 książek.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono szereg działań promujących czytelnictwo. Odbyło się spotkanie autorskie z p. Barbarą Ciwoniuk, konkursy, projekty, spotkania czytelnicze, itp. Biblioteka szkolna współpracowała z biblioteką publiczną i pedagogiczną w celu organizacji wydarzeń służących popularyzacji i promocji czytelnictwa wśród uczniów. Wszystkie działania spotkały się z życzliwym przyjęciem wśród uczniów i rodziców.
Wzbogacenie księgozbioru o książki wybrane przez uczniów wpłynęło na doskonalenie umiejętności czytania i wdrażania nawyku czytelniczego. Zakup atrakcyjnych książek przyciągnął czytelników, co zaowocowało wzrostem czytelnictwa o 70% w stosunku do I półrocza ubiegłego roku szkolnego. Biblioteki szkolne powinny być sukcesywnie wspierane finansowo w celu wzbogacenia księgozbioru o nowości wydawnicze.

n-l bibliotekarz
Irena Sołoducha
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: I.S. oraz opublikowany na portalu Lelkowo: Atrakcyjne książki przyciągnęły czytelników
Oceń artykuł:

(0)